Snímání povrchu rotačních těles

    14. srpen 2021 | Realizace

     Zajímavou fotografickou úlohu jsme zpracovali pro Národní muzeum Praha –  České muzeum hudby. Jednalo se o vyřešení postupu snímání, návrh a realizaci zařízení pro digitální záznam ( fotografii ) rozvinutého pláště pouzdra pro uložení fonografického válečku s historickými nahrávkami Českého muzea hudby. Úkol spadal do širšího projektu s názvem „ Nový fonograf “.

     Základní myšlenkou snímací techniky je využití rotačního stolku, na který se umístí snímaný objekt a následné fázové fotografování jednotlivých obvodových sekvencí v rozsahu 360° přes vertikální štěrbinu. Rotační stolek je opatřen centrovacím zařízením, které umožní adjustaci fotografovaného objektu přesně do osy otáčení, aby nedocházelo k „ házení “ v průběhu rotace. Vertikální štěrbina podstatně omezí datovou velikost jednotlivých snímků, neboť se fotografuje jen úzká část, potřebná pro následující softwarové složení do výsledné fotografie. Postup je částečně automatizován tím, že závěrka kamery je synchronizovaná s obvodovým krokem válečku tak že k snímku dojde teprve po úplném zastavení rotace a potvrzení správné funkce autofokusu. Stolek je možno kromě ručního dálkového IR ovládání možno programovat pomoci WiFi, Bluetooth, Aplikace přes mobilní telefon, případně přímo z počítače. Optimální počet kroků  ( dilčích snímků ) se jeví jako 36 ( pootočení o 10 °).

 

 

     Samostatnou kapitolou je osvětlení fotografované partie pouzdra, které je řešeno pomocí dvou lineárních LED zářičů, umístěných symetricky vertikálně na zadní straně clonících

klapek. Samozřejmostí je vysoká věrnost barev ( CRI cca 96 ).I přes velmi úzkou zónu osvětlení lze na některých exponátech konstatovat existenci odlesků, proto je použito lineárně polarizované světlo, které tento efekt zcela eliminuje. Pochopitelně při snímání s použitím polarizačního ( vhodně natočeného ) filtru na objektivu kamery.

     Pro výsledné složení jednotlivých dílčích záběrů se velmi osvědčil software PTGui. Aby bylo možno po složení dosáhnout velmi přesné horizontální linie, doporučuje se dokonalé vycentrování polohy kamery vůči válečku tak, že optická osa je zcela kolmá k povrchu a je umístěna přesně do poloviny výšky snímané etikety. K tomu účelu slouží zaměřovací přípravek s vertikálním odrazným prvkem ( zrcadlem ) , proti kterému je přesné stanovení výšky i kolmosti kamery provedeno.

 

 

 

 

 

Pozn.:   modré proužky v ploše snímku jsou produktem zkušební verze softwaru PTGui

  Nad Zámečkem 50, 15000 , Praha 5