Fotografování v polarizovaném světle

    21. březen 2021 | Realizace

          Tato fotografická disciplina je založena na faktu, že lineárně polarizované světlo, odražené od lesklého povrchu může být velmi účinně korigováno vhodným natočením polarizačního filtru na kameře. Podotýkáme, že polarizační filtr na kameře nesmí být s lineární polarizací, poněvadž lineárně polarizované světlo částečně ruší  fázové systémy ostření a měření u moderních digitálních kamer. Sem patří výhradně filtr s cirkulární polarizací. Pokud pracujeme ve studiu s absolutním vyloučením parazitního okolního ( nepolarizovaného ) světla, máme tento proces pod úplnou kontrolou a příslušné odlesky lze téměř dokonale odstranit. Technika práce v polarizovaném světle bývala velmi účinným nástrojem i při filmování, kdy se např. okna, jako převážný zdroj osvětlení scény, potahovala polarizační folií k dosažení požadovaného účinku. Tyto postupy v současné fotografii pomáhají k dokonalým výsledkům převážně v produktové fotografii, při snímání uměleckých děl a především při dokumentaci obrazů. Zejména vyniknou její výhody při fotografování temných, lesklých převážně barokních obrazů a jejich zlacených rámů. Snímek, který se dá pořídit i na základě dílčích expozic a jejich následným složením do výsledného obrazu vyžaduje však mnohonásobně více úsilí a postprodukčního umu, než jednoduchá expozice v polarizovaném světle. Tento postup má i své nevýhody, hlavní je snížení hladiny osvětlení, kdy musíme počítat se ztrátami cca 3 EV. Při statické fotografii, širokém rozpětí citlivostí čipů a malému šumu při vyšších hodnotách, lze příslušnou expoziční korekci akceptovat bez problémů. Metoda nepodává očekávané výsledky při odstraňování odlesků z lesklých kovových povrchů. Je třeba počítat i s tím, že snímek s polarizačním filtrem na zdroji světla bude podán s mírně odlišnou barevností, doporučujeme pro typické podmínky osvětlení použít příslušný ICC profil, stanovený např. tabulkou ColorChart . Jako ideální řešení považujeme opatřit příslušné softboxy, kterými obvykle tyto discipliny nasvětlujeme, celoplošnou lineární folií, která je napnuta v lehkém Al rámu , upevněném k softboxu pomocí běžného suchého zipu, podobně jako plošné voštinové filtry. Používáme-li více než jeden zdroj světla, potom je žádoucí, aby pozice všech zdrojů ( resp.orientace jejich filtrů ) byla paralelní podle polarizační roviny. Tyto filtry Vám rádi vyrobíme přesně na Váš softbox 

Na následujících snímcích je dokumentován účinek tohoto světla na obraze a jeho detailu oproti osvětlení přímému. Osvětlení obrazu bylo provedeno pomocí zdroje MULTISPECTRAL 1000 - UV / G, pochopitelně ve viditelné části spektra.

Poznámka : Pokud v této webové prezentaci narazíte na motiv Mony Lisy, který je použit např.na těchto ukázkách, jedná se o práci z atelieru  MgA Gabriely Čapkové.

 

Přestože  ukázky nebyly nijak softwarově upravovány, je zde evidentní malé rozdílné barevné podání ve světle filtru. Postavení kamery a zdroje osvětlení je u dvojice snímků vždy totožné.

  Nad Zámečkem 50, 15000 , Praha 5