Osvětlovací technika

          Správné světlo je absolutním základem každé fotografie, ne nadarmo se tento krásný obor nazývá právě tímto způsobem, což je odvozeno z řeckého φως (fós – světlo) a γραφις (grafis – štětec, psací hrot) nebo γραφη (grafé), to lze volně přeložit jako „kreslení světlem“.

          Proto se snažíme, aby každé fotografické pracoviště bylo vybaveno těmi správnými technickými prostředky a splňovalo tak co nejlépe účel, pro který má sloužit. Totéž se týká i veškerých nástavců a modifikačních pomůcek, kterými jsou studiová světla doplňována. 

          Klasickým představitelem studiové osvětlovací techniky je a ještě dlouho zůstane osvětlení zábleskové, které jsme v našem případě zhruba 20 let nabízeli od tradiční britské značky BOWENS. Tato firma však byla zhruba již před třemi lety ze dne na den poslána do likvidace svým majoritním spoluvlastníkem v zájmu nečisté konkurenční hry a tak skončila slavná devadesátiletá éra její existence. Paradoxní je, že v tomto bodě se firma nacházela ve fázi dynamického vzestupu, měla k dispozici nově vyvinuté produkty, dokonale fungující výrobu, prodejní a servisní síť v téměř osmdesáti zemích světa. Zajímavým faktem je i skutečnost, že právě BOWENS byl první firmou, která studiové zábleskové osvětlení uvedla na trh.

          Po této události, kdy rázem přestaly platit veškeré dohody se svými afilacemi, zejména pak garanční a servisní podpora, jsme byli nuceni najít jiný podobný artikl, který by plynule tuto značku nahradil. Po řadě úvah padla volba na techniku, nabízenou u nás pod značkou FOMEI http://www.fomei.com . Technické řešení je na velmi solidní úrovni, nabídka zařízení v oboru osvětlovací techniky dostatečně široká, spolehlivost dobrá, návaznost na S-bajonet ( BOWENS ) existuje a hlavně funguje pružný tuzemský servis, záruka na tato zařízení je 5 let. Všechny tyto klady jsme si nyní mohli potvrdit vlastními zkušenostmi a konstatovat, že tato volba byla dobrá.

          Kromě zábleskové techniky v některých případech je výhodné použít přístroje s halogenovými zdroji ( vysoké CRI ), pro horší kvalitu světla používáme vyjímečně i zdroje fluorescenční. Vůdčí roli však v současné době zaujímají ( a to i v našich projektech ) zdroje LED. Ještě nedávno platilo, že LED svítí buď málo a dobře, nebo naopak, v poslední době toto pravidlo předává platit a lze získat zdroje s vysokým výkonem a vynikající kvalitou světla současně. Drobným problémem je konstrukce, která je většinou panelového ( deskového ) typu a kromě klapek, voštin a difuzeru neumožňuje tvořivější práci se světlem. Ale i zde se situace pomalu mění v tom, že řada výrobců vyrábí konfiguraci s centrálním čipem, která bývá opatřena již S-bajonetem a umožňuje využití veškerých nástavců, známých od zábleskových světel. Sporadicky se objevují i řešení, umožňující synchronizaci s kamerou, kdy závěrka kamery je synchronizována se světelným LED impulzem. Velmi se rozšířily i nové konstrukční možnosti při navrhování a stavbě atypických světelných zdrojů pro speciální účely v tom, že existují LED čipy adjustované do podoby samolepícího pásku se širokým rozsahem jejich fyzikální vlastností ( i pro UV a IR ) a zjednodušují tak aplikační možnosti.

          Nedílnou součástí práce se světelnými zdroji je kontrola a měření vlastností emitovaného světla. K tomuto účelu disponujeme základním měřícím vybavením ( hladiny osvětlení, energie záblesku, teplota chromatičnosti, spektrální průběhy, CRI a pod. ). Jsme schopni měřit i energii UV a kontrolovat tak případnou závadnost při osvětlení archivních či uměleckých děl. Samostatnou kapitolou je fotografování v polarizovaném světle, které nám umožní mít pod absolutní kontrolou veškeré nežádoucí odlesky fotografovaného artefaktu. 

 

 

  Nad Zámečkem 50, 15000 , Praha 5